(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statut
Menu:
Menu ogólne
A Aktualności
A Wnioski do pobrania
A EPUAP
A Kontakt
A Ogłoszenia o pracę
A RODO - klauzule informacyjne
A Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
A Archiwum
Dostępność
A Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
A Statut
A Zarządzenia
Dane statystyczne
A Ocena zasobów pomocy społecznej
A Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
A Asystent rodziny
A Czyste powietrze
A Dodatek osłonowy
A Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
A Fundusz alimentacyjny
A Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
A Karta Dużej Rodziny
A Komisja Alkoholowa
A Pomoc społeczna
A Przeciwdziałanie przemocy
A Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
A Stypendium o charakterze socjalnym
A Świadczenia rodzinne
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Program "Wspieraj Seniora"
A Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ocena zasobów pomocy społecznej
A» WAŻNA INFROMACJA!
A» Sprawozdania finansowe
A» Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób,
A» Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie
Ilość wiadomości z działu 'Statut': 1
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Sztabin

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5444).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Marcin GrzendaData wprowadzenia: 2021-04-01 0746
Data upublicznienia:
Art. czytany: 569 razy

» Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu - rozmiar: 290227 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

A» Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin