(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Menu ogólne
A Aktualności
A Wnioski do pobrania
A EPUAP
A Kontakt
A Ogłoszenia o pracę
A RODO - klauzule informacyjne
A Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
A Archiwum
Dostępność
A Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
A Statut
A Zarządzenia
Dane statystyczne
A Ocena zasobów pomocy społecznej
A Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
A Asystent rodziny
A Czyste powietrze
A Dodatek osłonowy
A Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
A Fundusz alimentacyjny
A Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
A Karta Dużej Rodziny
A Komisja Alkoholowa
A Pomoc społeczna
A Przeciwdziałanie przemocy
A Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
A Stypendium o charakterze socjalnym
A Świadczenia rodzinne
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Program "Wspieraj Seniora"
A Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Fundusz alimentacyjny
A» Informacja Wojewody Podlaskiego
A» Ocena zasobów pomocy społecznej
A» Sprawozdania finansowe
A» Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób,
 • Statut
 • Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

  Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Sztabin

  z dnia 20 marca 2019 r.

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie


  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, stanowiący załącznik
  do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Sztabin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 5444).
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Podlaskiego.


  Przewodniczący Rady
  Marcin Grzenda  Data wprowadzenia: 2021-04-01 0746
  Data upublicznienia: 2021-04-01
  Art. czytany: 678 razy

  » Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu - rozmiar: 290227 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
  Rejestr zmian:
  2021-04-01
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Cybulska Patrycja
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Cybulska Patrycja
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sztabinie

  ______________________

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek
  7:00-15:00
  ______________________

  Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
  87 64 10 207

  Pomoc społeczna,
  Karta Dużej Rodziny:

  87 64 10 203 wew. 4

  Dodatek mieszkaniowy,
  Stypendium szkolne:

  87 64 10 203 wew. 6

  Fundusz alimentacyjny:
  87 52 34 014
  ______________________

  INFORMACJA!

  Dział świadczeń
  rodzinnych przyjmuje
  wnioski w godzinach:

  Poniedziałek - Piątek
  8.00-12.30


  ______________________

  STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


  ______________________

  BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
  ______________________
  ______________________
  Logowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
  NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


  Dane do faktury:
  - nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
  - płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin